Auto osiguranje

OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI

Osiguranje od autoodgovornosti poznato je svim vlasnicima motornih vozila jer se s njim susreću najmanje jednom godišnje prilikom registracije vozila. Osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete koje nastaju upotrebom motornog vozila trećim licima, danas je najčešći vid osiguranja, koji je zakonom propisan.

Osiguranje od autoodgovornosti pokriva:

 • Materijalne štete.

Materijalne štete su one štete koje nastaju na stvarima, u konkretnom slučaju usljed upotrebe automobila. Ove štete nastaju na vozilu i na stvarima u vozilu i izvan njega.

 • Nematerijalne štete.

U nematerijalne štete ubrajamo sljedeće štete koje se priznaju osiguranicima:

 • Naknada za pretrpljenu fizičku bol;
 • Naknada za pretrpljeni strah;
 • Naknada za smanjenje opšte životne sposobnosti;
 • Naknada za pretrpljeni duševni bol usljed smrti bliskog srodnika i sl.

Upravo je vožnja neosiguranog vozila najskuplja vožnja. Ukoliko pričinite štetu trećem licu, Euros osiguranje će snositi troškove u slučaju da je saobraćajna nezgoda prouzrokovana Vašom krivicom. Zato je važno osigurati automobil na vrijeme i krenuti sigurno na put.

GRANIČNO OSIGURANJE

Granično osiguranje je osiguranje koje zaključuju vlasnici (strani državljani), odnosno korisnici motornih vozila koji ulaze u BiH, a ne posjeduju međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti koja važi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Svi vozači sa stranim tablicama koji ne posjeduju Zelenu kartu, dužni su pri ulasku u BiH da kupe polisu graničnog osiguranja. Polisa graničnog osiguranja može se kupiti minimalno na 7 dana a maksimalno na 90 dana.

Kasko osiguranje

Bezbjednost koju zaslužujete, Kasko osiguranje obezbjeđuje !

Kasko osiguranje pruža potpunu zaštitu Vašem vozilu u svim situacijama na putu. U saobraćaju punom izazova, ovo osiguranje postaje Vaš najbolji saveznik, omogućavajući Vam da vozite bez brige o mogućim troškovima popravki ili oštećenja na vozilu.

Kasko osiguranje pruža pokriće za štetu koju vozilo može pretrpjeti tokom vožnje, u stanju mirovanja ili parkiranja. S minimalnom premijom i povoljnim uslovima za plaćanja, štitite svoj automobil.

Predmet Euros kasko osiguranja uzima u obzir sve vrste motornih i priključnih vozila, samohodne radne mašine, kao i stvari koje su predmet posebnog ugovaranja (naknadno ugrađeni dijelovi i oprema itd.).

U skladu sa Vašim potrebama i izloženim potencijalnim rizicima, možete zaključiti:

 • puno kasko osiguranje;
 • dopunsko kasko osiguranje;
 • djelomično kasko osiguranje (različite kombinacije rizika);
 • posebni oblici kasko osiguranja.

Puno kasko osiguranje pokriva rizike:

 • krađe, provalne krađe;
 • saobraćajne nezgode;
 • pad ili udar nekog predmeta;
 • požar;
 • udar groma;
 • eksplozija;
 • oluja;
 • grad (tuča);
 • pad snijega i leda;
 • poplava, bujica ili visoka voda;
 • oštećenje tapaciranih dijelova vozila;
 • zlonamjernih postupaka trećih lica;
 • snježne lavine;
 • ostalih ugovorenih rizika.

Prednosti Euros kasko osiguranja:

 • popust za osiguranike koji imaju više vrsta osiguranja u našoj kući;
 • osnovno pokriće od svih vrsta rizika;
 • popust na jednokratno plaćanje;
 • mogućnost plaćanja premije na 12 mjesečnih rata;
 • mogućnost ugovaranja kombinacija pojedinih rizika (mini kasko, mala šteta, svijetla i ogledala, požar i sl.)
 • priznavanje stečenih bonusa kod ranijih osiguravača,
 • mogućnost ugovaranja osiguranja sa učešćem u šteti.

Asistencije – pomoć na putu

Pomoć na putu, Vaša sigurnost u svakom trenutku !

Osiguranje pomoći na putu je Vaš partner u nevolji tokom vožnje. Ono pruža širok spektar usluga od brze pomoći do prevoza vozila, pružajući Vam sigurnost i podršku kada su Vam najpotrebniji. Ova vrsta osiguranja osigurava da ste uvijek spremni za neočekivane situacije tokom putovanja, omogućavajući Vam da se osjećate sigurno na svakom kilometru.

Osiguranje pomoći na putu omogućuje zaštitu od rizika:

 • kvar na vozilu;
 • saboraćajna nesreća/nezgoda;
 • nemarno rukovanje (nedostatak ili pogrešno utočeno gorivo, probušena guma i sl.);
 • vanjski uticaj (tuča, požar i sl);

Prilikom zaključivanja ove vrste osiguranja, na raspolaganju su sljedeće vrste ’’Euros“ paketa:

 • EUROS EVROPA PREMIUM
 • EUROS EVROPA
 • EUROS BIH
 • EUROS RS

Za osiguranike koji imaju 2 ili više godina neprekidnog osiguranja AO-a u Euros osiguranju može se odobriti dodatni popust na lojalnost.

Kako možete da iskoristite ovu uslugu ?

U slučaju da vozilo nije u pokretu ili se ne može bezbjedno voziti, kontaktirajte Euros asistenciju – pomoć na putu, koja će dijagnositifikovati kvar i poslati stručnjaka da ga otkloni na licu mjesta ili preveze vozilo do odabrane lokacije. Asistencija će organizovati dodatne usluge po potrebi.

Želite sigurnost pri svakoj vožnji? EUROS Vam stoji na raspolaganju!

Pogledaj EUROS pakete
Promobox mobile