O nama

O nama
 

"Euros osiguranje" a.d. Banja Luka

Euros osiguranje a.d. je domaće osiguravajuće društvo koje obavlja poslovnu djelatnost na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Počelo je sa radom početkom 2016. godine, pri čemu je osnovna djelatnost kompanije bila osiguranje od autoodgovornosti na teritoriji Republike Srpske. Domaćinskim upravljanjem kompanijom, došlo je do ubrzanog razvoja i proširenja djelatnosti, ne samo na druge vrste osiguranja, već i na tržište Federacije Bosne i Hercegovine.

Naša mreža poslovnih jedinica u Republici Srpskoj je dodatno proširena i unaprijeđena, dok smo na tržištu FBiH prisutni od aprila 2019.Orijentacija na potrebe klijenata, perspektivan mladi kadar i tendencija stalnog rasta i razvoja čine Euros prepoznatljivim na tržištu osiguranja. Snaga našeg tima je svaki zaposleni, a zajednički cilj nam je da klijentima pružimo osjećaj sigurnosti i povjerenja. Profesionalni tim koji upravlja kompanijom posjeduje zavidno iskustvo i znanje koje koristi svakodnevno za unapređenje rada te postizanje zadatih ciljeva. 

 


 
1562847357-o-nama.png

Želite sigurnost pri svakoj vožnji? EUROS Vam stoji na raspolaganju!

Pogledaj EUROS pakete
Promobox mobile