Osiguranje imovine

Osiguranje domaćinstva– Pazikuća

"Pazikuća" - osiguranje koje čuva Vaš dom od neočekivanih izazova u životnom prostoru!

"Pazikuća" Vam pruža zaštitu od nepredviđenih događaja koji mogu ugroziti Vaš dom. Iz tog razloga stvorili smo jedinstvenu zaštitu za Vašu imovinu - paket osiguranja koji obuhvata različite svakodnevne rizike poput požara, krađe, oluja, pa i čak zemljotresa. Zbog navedenog, razloga iskoristite mogućnost da osigurate Vaš stan, kuću i stvari uz godišnju premiju osiguranja koja je zanemariva u odnosu na potencijalnu pretprljenu štetu..

’’Pazikuća’’ se odnosi na osiguranje:

 • porodičnih kuća i etažnog vlasništva (vlasništvo nad stanom ili nekim drugim objektom.);
 • stvari u domaćinstvu;
 • pomoćnih građevina.

Zavisno od Vaših zahtjeva, mogućnosti i ličnih afiniteta, možete izabrati jedan od tri ’’Euros’’ paketa imovinskog osiguranja,’’PAZIKUĆA’’:

 • Pazikuća - Standard
 • Pazikuća – Extra
 • Pazikuća - VIP

Osiguranjem po ovim Uslovima, a u okviru paketa ugovorenog pokrića moguće je ugovoriti:

 • Osiguranje porodične kuće ili etažnog vlasništva.
 • Osiguranje stvari u domaćinstvu.

Takođe, u ovom paketu može se ugovoriti pojedinačno osiguranje nekretnine, kao i pojedinačno osiguranje pokretne imovine.

Osiguranje malih i srednjih preduzeća - MSP

Osiguranje malih i srednjih preduzeća - ključna podrška u poslovnim izazovima!

Ulazak u poslovni svijet je kao početak putovanja – pun je izazova i neizvjesnosti. Za mala i srednja preduzeća, to putovanje može biti još izazovnije, budući da nosi mnoge rizike na putu ka uspjehu. Upravo tu dolazi uloga osiguranja malih i srednjih preduzeća – da pruži zaštitu od neočekivanih događaja koji bi mogli ugroziti Vaše poslovanje. Neka ovo osiguranje bude Vaš saveznik na putu ka stabilnosti i napretku, pružajući Vam sigurnost dok gradite svoj put ka uspjehu.

Zbog toga je i kreiran ovakav biznis paket, koji predstavlja posebnu ponudu osiguranja imovine malih i srednjih preduzeća.

Predmeti osiguranja koje obuhvata ovaj paket su:

 • građevinski objekti i druge nepokretnosti;
 • pokretne stvari;
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
 • nepomična stakla na osiguranom građevinskom objektu;
 • novac i druge vrijednosti.

Dodatno se mogu ugovoriti: stvari radnika i trećih lica, osiguranje poslovnih knjiga i dragocjenosti, osiguranje podzemnih i nadzemnih kablova.

Djelatnosti koje se mogu ugovoriti po MSP paketu: trgovina, ugostiteljstvo, zanati, zdravstvene i intelektualne usluge, grafička preduzeća, kao i prerađivačka preduzeća.

Zavisno od Vaših zahtjeva i mogućnosti, moguće je ugovoriti dva paketa:

 • MSP Biznis Standard – osiguranje nepokretne i pokretne imovine, zaliha, sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, stakla i novca od različitih rizika
 • MSP Biznis Extra – obuhvata sve rizike kao i MSP Biznis Standard paket proširen na rizike koji se posebno ugovaraju:
  • Lom mašina
  • Poplave, bujice i visoka voda
  • Odgovornost iz djelatnosti
  • Povećane sume za izliv vode, provalnu krađu i lom stakla.

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Osiguranje od požara - Vaš sigurnosni saveznik !

Šteta izazvana požarom ili drugim opasnostima pokrivenim ovom vrstom osiguranja mogu nepovoljno uticati na Vaše poslovanje. Posljedice takvih događaja mogu dugoročno ugroziti stabilnost Vaše firme. Svake godine, u našoj zemlji, zabilježi se veliki broj požara i eksplozija na privatnoj imovini i u različitim poslovnim objektima. Većina ovih incidenata se dešava u stambenim zgradama i radnim mjestima poput fabrika ili drugih proizvodnih pogona sa velikim brojem zaposlenih.

Zbog toga, osiguranje od požara i drugih opasnosti predstavlja ključnu sigurnosnu mrežu za Vaš dom ili poslovni prostor, pružajući zaštitu od iznenadnih nepogoda koje ugrožavaju sigurnost Vaše imovine. Ovo osiguranje osigurava finansijsku podršku i osjećaj bezbjednosti u situacijama koje su nepredvidive.

Predmet ove vrste osiguranja odnosi se na:
 

 • različite građevinske objekte i druge nepokretnosti (uključujući sve njihove dijelove): stambene objekte, objekte industrijskih i zanatskih organizacija, objekte poljoprivrednih gazdinstava, puteve, investicije u toku i razne druge objekte;
 • namještaj, mašine, aparate, uređaje i ostalu opremu, alate i sl.;
 • zalihe (materijala, nedovršenih i gotovih proizvoda, robe i osnovnih sredstava u pripremi).

Pored ovih navedenih predmeta, moguće je posebno ugovoriti: osiguranje sportskih terena, novca i hartija od vrijednosti, željezničkih pruga, mostova, stvari na izložbama itd.

Polisa osiguranja imovine od požara i drugih opasnosti pruža zaštitu od:

 • požara i udara groma;
 • eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije);
 • oluje;
 • grada (tuče);
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat;
 • pada vazdušne letjelice;
 • manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika na primjer: poplave, bujice, klizanja tla, snježne lavine, samozapaljenje zaliha, pritiska snježne mase, prodora oborniskih voda itd.

Ukoliko je došlo do uništenja ili nestanka stvari, nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari do sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke (rad i materijal) osigurane stvari. Pored ovoga, vrši se i naknada troškova  do kojih je došlo prilikom raščišćavanja i rušenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.

Osiguranje od zemljotresa

Osiguranje od zemljotresa je štit koji pruža finansijsku zaštitu u slučaju prirodne katastrofe koja može ozbiljno ugroziti Vašu imovinu. U svjetlu nepredvidivosti prirode i činjenice da živimo na  relativno trusnom području, ovo osiguranje postaje ključno za zaštitu Vašeg doma ili poslovnog  prostora od potencijalnih oštećenja koja mogu nastati usljed podrhtavanja tla.

Velika prednost ove vrste osiguranja je u tome što, u slučaju zemljotresa i eventualne štete na Vašoj imovini, umjesto potencijalnog totalnog gubitka ili dodatnih zaduživanja, isplata štete Vam omogućava da putem isplate štete izvršite popravke ili rekonstrukciju bez dodatnih finansijskih opterećenja. 

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od rizika zemljotresa, uključujući požar nakon zemljotresa. Takođe, uz dodatnu premiju, ovo osiguranje pruža i pokriće od prekida poslovanja usljed zemljotresa.

Osiguranje pokriva štetu uzrokovanu zemljotresom kada je jačina udara jednaka ili veća od 5 stepeni po Merkalijevoj skali, a koji se dese na osiguranom objektu i pokretnim stvarima koje su osigurane.

Osiguranje od rizika zemljotresa ugovara se kao dodatno osiguranje prilikom:

 • zaključivanja osnovnog osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, na koje možete i dodati rizik od zemljotresa;
 • zaključivanja kombinovanog osiguranja domaćinstva ’’Pazikuća’’ kada pokriće možete proširiti i na rizik zemljotresa.

Želite sigurnost pri svakoj vožnji? EUROS Vam stoji na raspolaganju!

Pogledaj EUROS pakete
Promobox mobile