Ostala osiguranja

Osiguranje nezgode

Sigurnost je ključna, a osiguranje od nezgode je Vaš partner u očuvanju te sigurnosti!

Ovo osiguranje je Vaša zaštitna mreža u slučaju nezgode, znajući da ste 24 sata dnevno finansijski zaštićeni od potencijalnih posljedica bez obzira na mjesto i vrijeme.

Suštinski cilj ove vrste osiguranja jeste zaštita pojedinaca od ekonomskih posljedica nezgoda koje se mogu dogoditi. Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni, od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djeluje uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika.

Osiguranje se može dogovoriti za sljedeće slučajeve nezgode:

 • smrt osiguranika;
 • trajna invalidnost;
 • naknada za prolaznu nesposobnost za obavljanje zanimanja;
 • naknada za dane provedene u bolnici;
 • narušenje zdravlja koje zahtjeva pomoć ljekara (troškovi liječenja);
 • spašavanje osiguranika.

Bilo koje fizičko ili pravno lice može sklopiti osiguranje od nezgoda prema svojim zahtjevima i potrebama.

Uslovi osiguranja i iznos pokrića se određuju u dogovoru između ugovorača osiguranja i osiguravajuće kuće.

Euros osiguranje nudi različite vrste osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja koje obuhvataju:

 • pojedinačno (individualno) osiguranje lica;
 • kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja;
 • osiguranje članova domaćinstava;
 • osiguranje vozača, putnika i radnika;
 • osiguranje učenika i studenata;
 • osiguranje članova sportskih organizacija;
 • osiguranje lovačkih i ribolovačkih organizacija;
 • osiguranje članova kulturno-umjetničkih društava;
 • osiguranje gostiju, posjetilaca priredbi i turista;
 • osiguranje potrošača, pretplatnika i drugih korisnika javnih usluga ;
 • posebna osiguranja lica (osiguranje demontera mina, kaskadera, kurseva skijanja i plivanja, ronilaca, članova planinarskog i speleološkog saveza itd.);
 • obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu;
 • ostala osiguranja.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Profesionalna odgovornost predstavlja poseban vid odgovornosti koji proističe iz određenih zanimanja, odnosno iz obavljanja određenih poslova pojedinaca i preduzeća koji mogu nanijeti štetu trećim licima u vidu smrti, tjelesne povrede, narušavanja zdravlja kao i oštećenje ili uništenje njihove imovine.

Drugim riječima, osiguravaju se profesionalni propusti u određenoj i specifičnoj djelatnosti. Ovom vrstom osiguranja nadoknađuje se šteta zbog greške, propusta ili nepažnje, a ne samo kao posljedica ugovorne odgovornosti (kršenje ugovorene obaveze).

Najznačajnije vrste osiguranja od profesionalne odgovornosti:

 • Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata;
 • Osiguranje od profesionalne odgovornosti notara;
 • Osiguranje od profesionalne odgovornosti revizora;
 • Osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara.

OSIGURANJE KREDITA

Osiguranje kredita predstavlja takvo osiguranje koje obezbjeđuje povjeriocu naplatu svog potraživanje od osiguravača, u slučaju da dužnik ne izvrši svoje kreditne obaveze, pod uslovom da do neizvršenja obaveza dođe usljed ostvarenja nekog od ugovorom o osiguranju predviđenih rizika.

Osiguranje otplate kredita je ugovoreno kao grupno osiguranje kod kojega banka ili mikrokreditno društvo nastupa u ulozi ugovarača osiguranja, a korisnik kredita, ukoliko ispunjava predefinisane uslove, ima mogućnost pristupiti osiguranju prema uslovima ugovora zaključenog između banke i osiguravača čime postaje osiguranik.

Osiguranjem korisnika kredita pokrivamo sljedeće rizike:

 • Smrt usljed nesretnog slučaja ili bolesti;
 • Nezaposlenost (otkaz);
 • Privremenu nesposobnost za rad (bolovanje).

Sve prednosti osiguranja otplate kredita:

 • ekonomska sigurnost za porodicu;
 • brz i jednostavan postupak osiguranja;
 • pokrivanje mjesečnih anuiteta tokom liječenja ili traženja novog posla;
 • isplata naknade štete bez obzira na postojanje drugih polisa.

Osiguranje transporta

Sigurnost koja putuje sa Vama - Osiguranje za Vašu robu u pokretu !

Osiguranje transporta je zaštita za Vašu robu dok putuje od tačke A do tačke B od nepredviđenih rizika. U svijetu globalne trgovine i logistike, ovo osiguranje postaje ključno za zaštitu Vaše robe od mogućih oštećenja, gubitka ili krađe.

Osiguranje robe u prevozu je namijenjeno svima koji prevoze robu, bilo da ste vlasnik preduzeća, poslovni partner, ili pojedinac koji šalje ili prima pošiljke. Bez obzira na veličinu Vaše kompanije ili Vašu ulogu u lancu nabavke, ovo osiguranje je važno u zaštiti Vaše robe od potencijalnih rizika tokom transporta, osiguravajući sigurnost i pokriće od eventualnih šteta.

Osiguranje robe u prevozu se odnosi na osiguranje robe u međunarodnom i domaćem prevozu.

Osiguranje robe u transportu uključuje pokriće za Vašu robu tokom:

 • kopnenog transporta;
 • pomorskog transporta;
 • avio transporta;
 • željezničkog transporta;
 • kao i tokom skladištenja, pružajući sveobuhvatnu zaštitu u svim fazama prevoza.

Osiguranici imaju mogućnost prilagođavanja obima pokrića prema svojim potrebama. Mogu izabrati pokriće za određene rizike ili se opredijeliti za potpuno pokriće koje obuhvata sve rizike (poznato kao "svi rizici" ili "all risk" pokriće).

Osiguranje se može ugovoriti i na način da se generalnom polisom pokriju svi transporti u toku godine ili da se polisa osiguranja zaključuje za svaki pojedinačni transport.

Moguće je ugovoriti i dodatno osiguranje novčanih pošiljki od specijalnih rizika.

Osiguranje profesionalne odgovornosti

Profesionalno sigurni - Osigurajte svoj uspjeh !

Osiguranje od profesionalne odgovornosti je ključna sigurnosna mreža za poslovne profesionalce. Ova vrsta osiguranja pruža zaštitu od finansijskih gubitaka izazvanih greškama ili propustima u obavljanju profesionalnih dužnosti. U svjetu sve veće odgovornosti i zahteva, ovo osiguranje postaje neophodno kako bi se zaštitila reputacija, finansijska stabilnost i integritet profesionalaca tokom izvršavanja njihovih dužnosti.

Iz naše ponude izdvajamo:

 • osiguranje od odgovornosti obavljanja djelatnosti veterinara;
 • osiguranje od odgovornosti ljekara;
 • osiguranje od odgovornosti notara;
 • osiguranje od odgovornosti sudskih vještaka.

Iz ponude još izdvajamo osiguranje od odgovornosti prevoznika za štete na pošiljkama u transportu.

U okviru ovog osiguranja mogu se ugovoriti sljedeća pokrića:

 • Puno pokriće ''A'' kombinacija – svi rizici (pokrivene sve štete iz osnova prevozničke odgovornosti)
 • Djelimično pokriće ''B'' kombinacija – osnovni rizici (saobraćajne nezgode prevoznog sredstva, požar ili eksplozija, krađa i sl.)

Želite sigurnost pri svakoj vožnji? EUROS Vam stoji na raspolaganju!
 

Pogledaj EUROS pakete
Promobox mobile